PEŁNE WSPARCIE OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Jesteśmy kancelarią prawniczą wyspecjalizowaną w prawie gospodarczym. Często zdarza się nam prowadzić sprawy precedensowe. Działamy od 2006 roku w formie spółki komandytowej. Współpracujemy z renomowanymi zewnętrznymi ekspertami podatkowymi, finansowymi, księgowymi, biegłymi rewidentami, biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, notariuszami, komornikami oraz domami maklerskimi. Oferujemy wszechstronne usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych. W projektach transgranicznych współpracujemy z godnymi zaufania kancelariami prawniczymi właściwymi dla danej jurysdykcji. Posiadamy status Autoryzowanego Doradcy dla spółek na rynku NewConnect oraz Firmy Partnerskiej GPW dla MSP, co wzmacnia naszą wiarygodność i pozycję rynkową oraz potwierdza spełnienie rygorystycznych wymogów kwalifikacyjnych określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ugruntowana wiedza teoretyczna poparta bogatym doświadczeniem praktycznym, śledzenie zmian w ustawodawstwie i orzecznictwie pod kątem szans rynkowych oraz zdolności analityczne umożliwiają twórcze podejście do powierzanych nam spraw, w szczególności tych niestandardowych. Naszym priorytetem jest precyzyjne zrozumienie potrzeb biznesowych klientów i zapewnienie usług prawniczych najwyższej jakości. Stanowimy zespół liczący 7 doświadczonych prawników. W świadczeniu usług doradztwa prawnego posługujemy się językiem polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

ROZUMIEMY BIZNES I SZUKAMY NIEKONWENCJONALNYCH
ROZWIĄZAŃ W TRUDNYCH PRZYPADKACH

Autoryzowany doradca NEW/CONNECT
Firma partnerska dla MSP