WSPÓLNICY

Tomasz Łuczyński

TOMASZ ŁUCZYŃSKI

Kontakt: tomasz.luczynski@liwlegal.pl

ZAKRES SPECJALIZACJI:

 • prawo bankowe
 • prawo cywilne
 • prawo funduszy inwestycyjnych
 • prawo giełdowe
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo spółek handlowych
 • Wspólnik będący komplementariuszem.
 • Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł radcy prawnego.
 • Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa i administracji.
 • Ukończył studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra języka niemieckiego i języka angielskiego.
 • Ukończył kurs w Centrum Prawa Niemieckiego i Prawa Europejskiego powstałym dzięki współpracy Uniwersytetu w Bonn i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa niemieckiego i prawa europejskiego.
 • Ukończył z wyróżnieniem kurs w Brytyjskim Centrum Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego powstałym dzięki współpracy Uniwersytetu w Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa angielskiego i prawa europejskiego.
 • Ukończył kurs w Centrum Prawa Francuskiego i Prawa Europejskiego powstałym dzięki współpracy Uniwersytetu w Poitiers i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa francuskiego i prawa europejskiego.
 • Rozpoczął karierę zawodową od prac nad prospektem emisyjnym ówczesnego pracodawcy, który w 1999 roku zadebiutował na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Kontynuował karierę zawodową w międzynarodowej renomowanej kancelarii prawniczej oraz w wiodącym banku inwestycyjnym w Polsce.
 • Doradzał przy wielu znaczących transakcjach na polskim rynku kapitałowym oraz prowadził znane w Polsce postępowania sądowe i administracyjne o charakterze precedensowym szeroko komentowane w kręgach biznesowych.
 • Zdobył bogate doświadczenie biznesowe jako członek rad nadzorczych, w tym w następujących spółkach publicznych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Optimus S.A., Vistula S.A., PKM Duda S.A., Pepees S.A., Unimil S.A., Foksal NFI S.A., Rubicon Partners S.A.oraz w następujących firmach inwestycyjnych: Opoka TFI S.A., Amathus TFI S.A., Dom Maklerski Navigator S.A.
 • Kontynuował doświadczenie biznesowe jako członek zarządu ALFA Dom Maklerski S.A.
 • Uzyskał Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Prowadzący zajęcia dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie z zakresu prawa spółek handlowych.
 • Wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz umiejętnościami zawodowymi.
 • Włada biegle językiem polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Oprócz tego posługuje się językiem hiszpańskim.
Rafał Łukowski

RAFAŁ ŁUKOWSKI

Kontakt: rafal.lukowski@liwlegal.pl

ZAKRES SPECJALIZACJI:

 • prawo bankowe
 • prawo funduszy inwestycyjnych
 • prawo giełdowe
 • prawo restrukturyzacyjne
 • prawo spółek handlowych
 • prawo upadłościowe
 • Wspólnik będący komandytariuszem.
 • Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł radcy prawnego.
 • Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa i administracji.
 • Odbył staż bankowy w wiodącym banku inwestycyjnym w Polsce.
 • Rozpoczął karierę zawodową w Ministerstwie Gospodarki, a następnie pracował w spółce akcyjnej będącej wiodącym importerem aparatury elektronicznej.
 • Doradzał przy wielu transakcjach inwestycyjnych dla znaczących funduszy typu private equity oraz venture capital.
 • Kierował pracami zespołu przy wielu audytach prawnych.
 • Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Doradzał w postępowaniach restrukturyzacyjnych firm.
 • Pełnił funkcję nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym.
 • Uzyskał Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Był członkiem rady nadzorczej spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect.
 • Włada biegle językiem polskim, angielskim i niemieckim.
Wojciech Kałasa

WOJCIECH KAŁASA

Kontakt: wojciech.kalasa@liwlegal.pl

ZAKRES SPECJALIZACJI:

 • prawo autorskie
 • prawo cywilne
 • prawo giełdowe
 • prawo pracy
 • prawo reklamy
 • prawo spółek handlowych
 • Wspólnik będący komandytariuszem.
 • Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł radcy prawnego.
 • Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa i administracji.
 • Ukończył kurs w Centrum Prawa Amerykańskiego powstałym dzięki współpracy University of Florida Frederic G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał świadectwo ukończenia studiów prawa amerykańskiego.
 • Ukończył podyplomowe studium Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał dyplom ukończenia tego studium.
 • Rozpoczął karierę zawodową od pracy w międzynarodowej renomowanej kancelarii prawniczej, którą kontynuował w dwóch innych kancelariach prawniczych.
 • Prowadził transakcje fuzji i przejęć, w tym transakcje sprzedaży oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw.
 • Kierował pracami zespołu przy wielu audytach prawnych.
 • Uzyskał Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Był członkiem rady nadzorczej w kilku podmiotach, w tym w spółce publicznej notowanej na rynku NewConnect.
 • Włada biegle językiem polskim, angielskim i hiszpańskim.